VISITA PASTORAL

11:00 missa a la parròquia de Santa Coloma presidida pel Bisbe Romà.