Avís Legal

TITULARITAT

El titular del present lloc web és la PARRÒQUIA DE SANTA COLOMA DE CENTELLES (d’ara en endavant també denominada com la PARRÒQUIA), amb domicili a C. dels Estrangers, 6 – 08540 Centelles, NIF R-0800043-B, correu electrònic (info@parroquiadecentelles.cat) i telèfon 938 811 032.

 

CONDICIONS D’ÚS

Aquesta web ha estat creada per la PARRÒQUIA amb caràcter informatiu per al seu ús personal i gratuït.

1.a) Utilització lícita.
El/la usuari/a de aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar la web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits o que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi de la web i dels serveis per part dels usuaris. Els qui incompleixin aquesta obligació respondran, enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1.b) Garantia d’errors
La PARRÒQUIA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la web, o en el seu contingut; en el cas que se citin o reprodueixin publicacions de caràcter oficial, aquesta reproducció tindrà caràcter merament informatiu havent de considerar-se amb caràcter general com a vàlida la publicació en el seu butlletí o font oficial corresponent.


1.c) Disponibilitat del servei
La PARRÒQUIA es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació.
La PARRÒQUIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la web i dels serveis.
La PARRÒQUIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web i dels serveis, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la web i als serveis, a la fiabilitat de la web i dels serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

Responsabilitat per l’ús de la informació continguda

El/la usuari/a és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de la web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés a la web, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. La PARRÒQUIA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús d’informació ni de l’aplicació que d’ells es realitzi per recolzar qualsevol opinió o decisió personal o empresarial. La PARRÒQUIA no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El present lloc web així com el disseny, el desenvolupament del sistema i els codis font del lloc, constitueixen una obra protegida pel dret de propietat intel·lectual de la qual és titular la PARRÒQUIA.
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de la PARRÒQUIA. L’usuari podrà lliurement – només pel seu ús personal- copiar al seu ordinador o bé obtenir una còpia impresa dels pàgines o pantalles als quals pugui accedir, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de la PARRÒQUIA. Queda especialment prohibit tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús, en qualsevol mitjà, de les imatges, marquis, logotips i altres signes distintius de la PARRÒQUIA. La informació que es facilita en aquest lloc web no pot ser objecte de bena o cessió, per cap concepte, incloent-hi la gratuïta.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La PARRÒQUIA garanteix el compliment de la legislació de protecció de dades de caràcter personal i l’adopció de les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit de conformitat amb la naturalesa de les dades personals demanades i la finalitat i circumstàncies del seu tractament, a fi d’evitar, dins de les seves possibilitats, la seva alteració, pèrdua, accés o tractament no autoritzat la PARRÒQUIA guardarà i tractarà les dades personals demanades en aquest lloc, de manera confidencial.
Per a ampliar la informació sobre el Tractament de les seves Dades Personals pot consultar la nostra Política de Privacitat.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal del/ de la usuari/a. Qualsevol disputa que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes condicions es resoldrà en els tribunals de Vic.
De conformitat amb l’apartat 12 de l’article 4 del Decret General de la CEE, sobre la protecció de dades de l’Esglesia Catòlica a Espanya que recull que tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat accepta, sigui mitjançant una declaració o una acció afirmativa el tractament de dades que el concerneix. Per això en el cas que marqui la casella afirmativament de l’Avís de Privacitat i l’ús de cookies, estarà prestant el consentiment i acceptant aquest AVÍS LEGAL i l’AVÍS DE PRIVACITAT, perquè la mateixa sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions relacionades amb les activitats de la PARRÒQUIA.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable tractament PARRÒQUIA DE SANTA COLOMA DE CENTELLES NIF: R-0800043-B
C. dels Estrangers, 6 – 08540 Centelles
Tel. 938 811 032
info@parroquiadecentelles.cat
Delegat de Protecció de Dades BISBAT DE VIC – Delegat de protecció de dades
C/Santa Maria, 1 08500 VIC Telèfon: 93 883 26 55
Mail: dpd@bisbatvic.com
Finalitat Gestió de la sol·licitud, tràmit, expedient o informació al qual es refereix aquest formulari i les peticions que se’n puguin derivar, així com informar-lo de les activitats pròpies de la Parròquia.
Legitimació Consentiment de la persona interessada.
Destinataris No està prevista la cessió de dades a tercers, excepte que sigui obligació legal.
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Dret a reclamar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Informació addicional Podeu consultar-la a la Politica de Privacitat d’aquest web.