VETLLA PASQUAL:

A l’església parroquial de Santa Coloma de Centelles.

A les 10 de la nit.

Benedicció del Foc Nou i Pregó Pasqual

Litúrgia de la Paraula, del Baptisme  i de l’Eucaristia