Vetlla Pasqual

Vetlla Pasqual

Hora: 10 del vespre

Benedicció del Foc Nou i Pregó Pasqual

Litúrgia de la Paraula, del Baptisme  i de l’Eucaristia