Trobada de grups en començar un nou curs

Trobada de grups en començar un nou curs

Lloc: sala parroquial Mn. Josep Esteve

PROGRAMA

Benvinguda i Pregària

A 2/4 de 6 : Presentació del Consell de Pastoral i dels Grups Parroquials.

A 3/4 de 6: Treball per grups : objectius del curs

A 2/4 de 7: Posada en comú. Intercanvi

A les 7: Berenar festiu.

A les 8: Eucaristia