Rosari i mes de Maria:

A la Capella de Sant Antoni, durant el mes de maig, cada dia Rosari i mes de Maria a les 5 de la tarda.

I a la Capella del Socós, a les 7 de la tarda.