Reunió de Mans Unides:

Dijous 30, a les 6 de la tarda, reunió mensual oberta a tothom que li pugui interesar, al local.

Carrer Estrangers, 4.