Reunió de Catequistes

Dimecres a ¼ de 6, reunió de catequistes, a la Rectoria.