Reunió amb els pares i mares dels nens i nenes de Comunió

Reunió amb els pares i mares dels nens i nenes de Catequesi de Comunió

Hora: 9 del vespre