Residència Sant Gabriel

Missa a la Residència sant Gabriel: Dissabte vinent dia 3 de juny, vigília d la Pentecosta, a les 5 de la tarda.