Pastoral de la Salut

Pastoral de la Salut

Hora: 6 de la tarda

Reunió dels visitadors de malalts