Nadal amb Cantus Firmus a Sant Martí de Centelles

Dia de Nadal:

Parròquia de Sant Martí de Centelles.

Missa a les 11 del matí.

En acabar petit concert de Quartet Alosa.