Missa familiar

Missa familiar
Lloc: Parròquia de Centelles
Hora: 12 del migdia