Missa Familiar

És diumenge vinent, dia 29 de gener, a les 12 del migdia.

La prepararem dimarts dia 24 a les 9 del vespre.