Missa d’Ofici Solemne de Sant Llop

Lloc: Parròquia de Santa Coloma de Centelles

Dia: Dijous, 1 de setembre de 2016

Hora: 12 del migdia.