Missa a la Residència

Lloc: Capella de la Residència de Sant Gabriel, Centelles.