Missa a la Parròquia de Sant Martí de Centelles

Missa a la Parròquia de Sant Martí de Centelles  

Dimarts dia dels Reis Missa a les 11 del matí i inauguració de les obres de restauració de la sagristia