Missa a la Capella de Sant Antoni

Missa a la Capella de Sant Antoni

Hora: 9 del matí.

A la sortida els Amics de Sant Antoni ens conviden a xocolata desfeta i coca.

Cal que porteu tassa i cullera.