Laudato si

Laudato si

Hora: 8 del vespre

Lloc: Capella de Jesús

Presentació i comentari de l’Encíclica del Papa Francesc, a càrrec de Mn. Joan Torra, rector de les parròquies de  Torelló.