Jornada Diocesana de catequistes i famílies:

Diumenge, 2  d’abril, al Seminari de Vic.