Formació d’adults

Formació d’adults

Hora: 9 del vespre

Amb el P. Antoni Vilarrubias.