Festa Major

Festa de Sant Llop: Copatró de la Parròquia. Diumenge vinent, a les 10 missa, a les 12 Missa solemne en honor del Sant.