Divendres Sant

Divendres Sant

A les 10 del matí Via Crucis per l’interior del temple

A les 6 de la tarda Celebració de la Passió del Senyor