Dissabte Sant – Vetlla Pasqual

Dissabte Sant – Vetlla Pasqual

Hora: 10 de la nit

Benedicció del Foc Nou i Pregó Pasqual. Litúrgia de la Paraula, del Baptisme  i de l’Eucaristia