Curs d’introducció al Nou Testament

Curs d’introducció al Nou Testament

A càrrec de Mn. Josep Escós Sarsanedas, profesor a Barcelona i Vic. 

Hora: de 9 a 10 desl vespre

Lloc: sala Mn. Josep Esteve de la Rectoria

Nocions preliminars: els llibres, el llenguatge, la tradició oral i escrita, la transmissió, els pseudogràfics…

Lectura:  Mc 8,31 – 9,1 el centre de l’evangeli de Marc