Curs d’introducció al Nou Testament

Curs d’introducció al Nou Testament

A càrrec de Mn. Josep Escós Sarsanedas, profesor a Barcelona i Vic. 

Hora: de 9 a 10 desl vespre

Lloc: sala Mn. Josep Esteve de la Rectoria

Evangeli de Marc: formació, comunitat a qui va adreçat, trets principals, repeticions…

Lectura: Lc 1 i 2  L’evangeli de la infància. L’Esperit.