Reunió del Consell Pastoral

A 2/4 de 9 a la Capella Fonda: pregària prèvia a la reunió, preparada per un membre del consell i oberta a tothom.

A partir de les 9: reunió del Consell als despatxos parroquials.