Consell Pastoral

Consell Pastoral

Hora: 20:30 del vespre

Començarem amb una pregària a la Capella dels Dolors, oberta a tothom.