Consell de Pastoral

Consell de Pastoral

Hora: 2/4 de 9 vespre

Començarem amb una estona de pregària, oberta a tothom, a la Capella Fonda.