Consell per als Assumptes econòmics i patrimoni:

 Reunió a les 7 de la tarda, a la Rectoria.