Celebració dels 125 anys de la fundació de la Congregació de Germanes Missioneres dels Sagrats Cors

Celebració dels 125 anys de la fundació de la Congregació de Germanes Missioneres dels Sagrats CorsCelebració d’acció de gràcies

Hora: 12 del migdia

En donarem gràcies a Déu en  l’eucaristia