Cadena de Pregària per les vocacions

Cadena de Pregària per les vocacions

Hora: de 10 a 11 del vespre

Lloc: Capella de les Missioneres dels Sagrats Cors (carrer Hospital, 11)