Assemblea Parroquial

assemblea-parroquial_logo

Durant tot el curs hem treballat en els tres àmbits que ja coneixeu. D’aquest treball en va sortir el  Document de Síntesi que  va servir per al Plenari de l’Assemblea, celebrat el dia 27 d’abril a la tarda. Per tant aquestes conclusions són fruit de les diverses aportacions fetes i és el que hauríem de posar en pràctica o enfortir d’ara endavant.Responen, igual que el treball fet, als quatre àmbits de la Parròquia: Litúrgia, Formació, Servei als altres i Altres serveis de la Parròquia. Cada un d’aquests engloba diferents grups i serveis.

Al setembre, en començar el curs haurem de tenir molt presents aquestes conclusions i com que no les podem portar a terme totes i al mateix temps, haurem de prioritzar les més urgents i reforçar aquelles que ja tenim en marxa. Per això ens cal passar de la paraula als fets.

Gràcies a tothom per l’interès i la participació. Seguim construint comunitat!

Per a veure el document amb les conclusions de l’Assemblea Parroquial, cliqueu al següent enllaç: Conclusions Assemblea Parroquial