SER O FER DE…

Publicat al Diumenge, 11 de juliol de 2021

«Jo no soc profeta, ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo soc pastor, però el mateix Senyor m’ha pres de darrere els ramats i m’ha dit: “Ves a profetitzar a Israel, el meu poble” (Am 7,15)
El profeta de veritat o el que fa de profeta i li ha tocat fer-ne per nissaga, per tradició familiar. No per vocació, per la crida del Senyor. Ser-ne o fer-ne, heus aquí la disjuntiva. Dues concepcions de profecia ben diferents. Fer-ne per guanyar-se la vida, funcionarialment, o ser-ne responent a la crida – enviament que rep del Senyor per a la seva missió profètica. I qui diu profeta i tasca profètica diu prevere i tasca pastoral, diu cristià i testimoni de la Bona Nova.
El prevere convençut de quina és la seva tasca, i la fa no com un funcionari, perquè toca o per guanyar-se la vida, sinó com estil de vida. No com una ocupació sinó com una vocació a la que ha de respondre amb decisió i coratge més enllà de les dificultats i reptes que se li presenten. Un prevere que és i ha de ser pastor que acompanya el ramat i mira de fer bé la seva feina, amb estima per a cada un dels que el formen. Capaç de valorar els petits o grans passos que cadascun fa per seguir més de prop al Senyor i viure una vida de fe més profunda i més transformadora de la vida.
El cristià de veritat que es planteja cada dia la raó de la seva fe, el seu fonament i la seva dimensió vital, el que no és cristià per tradició només, sinó pel compromís personal de seguir Jesús i ser fidel al seu missatge i portar a terme la professió de fe del baptisme.
Ser-ho: profeta, prevere o cristià de veritat o com una etiqueta i prou. Heus aquí el primer repte que em planteja la Paraula de Déu d’avui. I, com podem saber si ho som o no? Per la manera com vivim la nostra fe, el nostre ministeri, pel com actuem, com tractem la gent, com celebrem la fe, com portem a terme la caritat, si ens aprofitem o no de la nostra posició i actuem o no com encarregats de … Per la manera com compartim amb els altres les pròpies dificultats i febleses, com caminem amb ells i no per sobre d’ells, sentint-nos servidors, no amos, del poble i la comunitat, corresponsables en la tasca d’evangelització i solidaris en les dificultats per créixer en la fraternitat i la comunió. Escoltant sempre què diu el Senyor (Salm) abans de fer el que a mi em plau o respon als meus plans i prioritats.