Primera sura de l’Alcorà

Pregària que els nostres germans musulmans, creients com nosaltres en un únic i altíssim Déu, eleven amb insistència i cordialitat a Al·là.

 

En el nom de Déu, Únic, Al·là,
el compassiu per excel·ència, el molt Misericordiós!

Lloat sigui Déu, Senyor de tot i de tots,
Senyor de l’univers sencer, visible i invisible,
el Compassiu per excel·lència, el molt Misericordiós,
l’Amo i Senyor del dia del judici final,
dia de la religió vertadera, dia del judici de la història.

                        A Tu sols servim.
                        A Tu sols preguem.
                        En Tu sols confiem.
                        Tu sols ens salvaràs.

Guia’ns, mostra’ns el camí segur,
el camí dels qui vols ajudar generosament,
no dels qui t’han aïrat en contra seu,
ni dels qui s’equivoquen.

 

                        SURA PRIMERA de l’ALCORÀ
                        EiV. 96-97 – L’Església al Magrib