Pregària per l’Església

 

Vós coneixeu, Senyor, els treballs i les conductes de l’Església.
Vós en coneixeu les proves, la fidelitat i les ambigüitats.

Senyor, a vós que sou a la porta i truqueu,
a vós que ens oferiu l’estel del matí per il•luminar-nos i
l’arbre de la vida per donar-nos aliment,
us preguem insistentment per la nostra Església:
que la seva fe sigui com un roure ben arrelat,
que ella camini al costat dels qui construeixen la justícia i la pau,
que proclami sempre la Bona Notícia del Regne.

I us preguem, també, per tots i cadascun de nosaltres:
que prenguem la part que ens toca en la vida de la comunitat,
que ens mantinguem en pau i ben units,
que creixi en nosaltres el vostre esperit de servei a totes les persones.
Amén.

 

                        ANÒNIMA. Dels moviments d’A.C.
                        EiV. 105 – Vivències d’Església