CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA UNCIÓ

Publicat al Dilluns, 4 de març de 2019

La celebració comunitària de la Unció tindrà lloc el diumenge dia 17 de febrer a la missa de les 11 del matí. Els que vulguin rebre-la a casa ho poden comunicar a la Parròquia. També el dissabte dia 23 a la missa de les 5 de la tarda a la Residència la podran rebre els que ho vulguin.
Aquest sagrament, més que un anunci de la mort, és un sagrament de vida, que ajuda als malalts i a les persones grans creients a viure cristianament aquesta etapa de la vida. Anima a superar el descoratjament provocat, a vegades, per la malaltia o la vellesa. Ens dóna la gràcia de l’Esperit Sant amb la qual som ajudats en la nostra salut i confortats per la confiança en Déu, més enllà de l’angoixa i el sofriment.
La parròquia ha de mirar que els malalts estiguin presents en el si de la comunitat. La presència i el testimoniatge de creients que viuen la seva malaltia, minusvalidesa o les xacres de la vellesa amb esperit cristià és sempre interpel•ladora i infon salut evangèlica a la comunitat parroquial. D’aquí la nostra atenció a tots ells.