VIU LA PREGÀRIA A L’ESTIU

Publicat al Diumenge, 24 de juliol de 2022

Un dia Jesús pregava en un indret. Quan hagué acabat, un dels deixebles li demanà: «Senyor, ensenyeu-nos una pregària com la que Joan ensenyà als seus deixebles». Jesús els digué: «Quan pregueu digueu: Pare, que sigui honorat el vostre nom, que vingui el vostre Regne, doneu-nos cada dia el nostre pa, i perdoneu-nos els pecats, que nosaltres mateixos també perdonem tots els qui ens han ofès, i no permeteu que caiguem en la temptació».

L’estiu ens dóna dies més llargs, per trobar, des de la serenor, temps per a Déu. Temps de diàleg amb Déu, d’oració, de pregària, per poder resar a Déu que és amb nosaltres, i per abraçar el món, amb més consciència, amb més llum, amb més força, amb més tendresa.
El temps d’estiu és una oportunitat per viure amb plenitud la fe des del descans i el canvi de ritme. A la muntanya, a la platja o sense moure’ns de casa , un temps més serè per anar més endins i anar a fons. Un temps per sentir que Déu és Pare nostre i Pare de tots, un temps per aprendre a fer la seva voluntat, per acollir el que ens arriba i deixar-lo actuar en nosaltres. Un temps de confiança en Ell, un temps per descobrir la seva providència i deixar que ompli d’escalf i de llum el nostre camí. Un temps, també, per retrobar-lo en els altres, per endevinar la seva petjada al nostre costat i deixar que ens acompanyi.