VISITA A SANTA MARIA

Publicat al Dilluns, 29 d'abril de 2024

1. Mare sortosa que heu cregut dòcilment en la Paraula i, amb la vostra Fe, heu fet
possible el compliment de la Promesa: renoveu en la puresa de l’Evangeli l’antiga
Fe de la nova Catalunya i ajudeu-nos a transformar la nostra Fe malalta en
testimoniatge revelador de Vida, tasca política d’Història i signe profètic de la
Pàtria final que esperem.
2. Noia de veïnat de Natzaret, dona de Poble, casada amb un treballador, pobra
entre els pobres de Jahvè: deslliureu la vostra Catalunya del materialisme consumista
i del benestar insolidari; arrenqueu-nos de la neutralitat, impossible en aquest món
d’explotats i explotadors, i forceu l’Església catalana a optar, com Jesús, per la
convivència i per l’acció a favor dels Pobres de la Terra, que són els únics hereus del
Cel.
3. Profetessa de l’Alliberament, trobadora del Magníficat a les muntanyes de la Judea
i des de la testa cisellada de Catalunya: manteniu-nos el cap ben arrelat en el seny
de casa i net de tota mentida forastera, deslliureu el nostre esperit de tota mena
d’esclavatge i de corrupció, i confirmeu-nos com a militants indefectibles de la Causa
d’aquell Alliberament total amb que el vostre Fill ens ha alliberat per sempre.
Fragment de la VISITA A SANTA MARIA del bisbe Pere Casaldàliga