VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Diumenge, 5 de juliol de 2020

CONSELL PASTORAL: Reunió dilluns dia 6 a les 21 h. Amb el següent ordre del dia:
1.Pregària
2.Exposició del que els grups han portat a terme durant els mesos de confinament i en la represa.
3.Si s’escau, exposició i valoració personal de la vivència d’aquesta etapa. Pensar com això pot afectar la vida parroquial i quina faisó ha de prendre el Consell Pastoral en endavant.

CAPELLA DEL SOCÓS: Hem tornat a obrir després de restar tancada durant tot aquest temps.
Trobareu a l’entrada el gel hidroalcohòlic recomanat tant a l’entrada com a la sortida del recinte. Feu-lo servir.