VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Diumenge, 1 de març de 2020

Catequesi familiar: Dilluns trobada de pares i mares per preparar la Catequesi d’aquest mes a les 20,30h.

Formació d’Adults: Dimecres dia 4 a les 20,30h, a la Sala Mn. Josep Esteve de la Parròquia. Compassió: la relació amb l’altre, a càrrec de la professora Ester Busquets.

Vespres del dimecres: Durant la Quaresma els dimecres a les 19h, abans de la missa a la Capella dels Dolors.

Venerable SOR MARIA RAFAELA, fundadora de les Missioneres dels Sagrats Cors
El dia 8 de març de 1899 va morir sor Maria Rafaela Lladó i Sala. Per això aquest dia la recordem de manera especial, i a la vegada li demanem la seva intercessió per l’Església, per nostra Congregació i per la missió que compartim amb els laics associats.
La seva maduresa, la feia ser una dona senzilla. No necessitava moltes coses per ser feliç. Era radical en la fidelitat en viure l’evangeli i fou fidel al seu compromís.
Escoltava, orientava amb respecte i delicadesa. Valorava el silenci i sabia veure el pas de Déu en la seva vida i en la història. Va viure al màxim el moment present, estava convençuda que era la forma millor de preparar el futur. Deia:
“El passat ha passat,
el que ha de venir no sabem què serà,
fem bé el present”
Donem gràcies a Déu per aquesta dona que va saber viure i donar respostes a les necessitats del seu temps.. Que ens ajudi a viure el nostre avui.

També diumenge vinent celebrarem les noces d’Or de la Professió religiosa de sor Sebastiana Ollers Puigserver. Us convidem a participar a l’Eucaristia de les 11 h per donar gràcies a Déu per aquests motius.
Missioneres dels Sagrats Cors