VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dilluns, 17 de juny de 2019

Equip coordinador animador: Reunió dimecres 19 a les 20,30 h.

Càritas: Diumenge vinent és la festa de Corpus i com sempre la col•lecta de la missa anirà a favor de Càritas. Penseu-hi!

Grups parroquials: El divendres 5 de juliol a les 21 h. tindrà lloc el sopar de final de curs dels diversos grups i serveis de la Parròquia.

Capella del Socós: Durant el mes de juny cada dia a les 19h Rosari i Mes del Sagrat Cor.

Pelegrinatge a Lurdes: Dimecres dia 12 van portar els que hi ha participat. Divendres a les 8 del vespre celebrarem la missa en acció de gràcies.

Arxiu parroquial: Segons acord del Consell Pastoral del 25 de febrer d’enguany, el passat 30 d’abril es van traslladar, en dipòsit, a l’Arxiu Episcopal de Vic els llibres sagramentals del s. XIX que hi havia a l’Arxiu parroquial de Centelles. El dia 20 de maig la Parròquia va rebre’n la confirmació que es guarda a l’Arxiu Parroquial. Aquests llibres s’afegeixen, per tant, als que ja s’hi havien dipositat anteriorment i corresponien als segles anteriors al XIX.