VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dilluns, 22 d'abril de 2019

Dilluns de Pasqua: Missa a l’església parroquial a les 10 del matí.

Missa Familiar: Diumenge vinent a les 11 del matí.

Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col•lectius: Els dilluns de 8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.
Catequesi: Reprenem les trobades de preparació a la Comunió: Dimarts els nens i nenes que habitualment vénen aquest dia a ¼ de 6 de la tarda.

52è Pelegrinatge a Lurdes: Del 8 al 12 de juny. Podeu fer la inscripció fins el dia 17 de maig.