VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dijous, 4 d'abril de 2019

Horari de la missa dies feiners i anticipada del dissabte: A les 8 del vespre.

Missa Familiar: Avui a les 11 del matí.

Catequesi Familiar: Dilluns amb els pares i mares a les 9 del vespre.

Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col•lectius: Els dilluns de 8,30 a 9 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.
Formació d’Adults: Dimecres dia 6 a 2/4 de 9 del vespre amb Ester Busquets.

Pastoral de la Salut: Trobada diocesana dissabte dia 6 a les 9,30h.

L’almoina penitencial és un signe quaresmal de solidaritat com a fruit de les nostres privacions voluntàries. Podeu dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta i està situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.

El Cicló “Idai” a Moçambic: Podeu ajudar als damnificats pel Cicló a través de Càritas. També Mans Unides ha obert un compte: ES42 0049 6791 7420 1600 0102.