VIDA DE PARROQUIA

Publicat al Diumenge, 17 de març de 2019

Càritas Arxiprestal: Reunió dilluns a les 8 del vespre a la Parròquia de Tona.

Pastoral de la Salut: Reunió dimecres dia 20 a ¼ de 7 de la tarda.

Pastorets 2018: Divendres dia 22 a 2/4 de 8 del vespre al Centre, Vídeo dels Pastorets que es van fer al Centre Parroquial el desembre passat, dedicat als actors i actrius, al responsables i col•laboradors, pares i mares i tothom qui hi va intervenir.

Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col•lectius: Els dilluns de 8 a 8,30 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.

L’almoina penitencial és un signe quaresmal solidaritat i expressió del compromís d’ajudar a refer la vida als necessitats. Això forma part de la vivència del cristià. Durant la Quaresma se’ns proposa de destinar el fruit de les nostres privacions voluntàries com a almoina penitencial i dipositar-lo a la caixeta que porta aquesta etiqueta i està situada entre la porta de pujar al cor i la Capella del Sant Crist. Moltes gràcies.