VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Diumenge, 10 de març de 2019

Sor Maria Rafaela, fundadora de les germanes missioneres dels Sagrats Cors
El dia 8 de març hem recordat Sor Maria Rafaela en motiu del 120è aniversari de la seva mort, i encara tenim present el que va dir i va fer, com a senyal de vida cristiana. Va dedicar la seva vida al servei de l’Església i a la promoció cristiana i social de la dona.
Entre els aspectes que ens transmet, considerem el que diu: “Mireu el cel, contempleu la terra i veureu com és de gran i poderós el nostre Déu.” Ens convida a viure amb actitud de fe i confiança, de silenci i contemplació, superant els canvis constants i superficials, i des de la nostra interioritat recórrer el camí que ens presenta aquesta Quaresma. També viure en actitud d’agraïment que implica acceptar les persones i els esdeveniments tal com són, sense resistència ni oposició. Ella ho vivia i comentava dient: “El passat ha passat, el futur no sabem què serà, fem bé el present.”
Fer bé el present és viure amb realisme, sense pretensions vanes, ni ideals absurds. El present és l’únic temps que disposem; d’aquí la importància de fer el bé, ara i aquí. Fer el bé és també un senyal del seguiment de Jesús. Jesús va passar per aquest món fent el bé…
Que la memòria de Sor Maria Rafaela sigui un indicador en el camí de la nostra vida cristiana.

Pregària per la pau, la justícia i el respecte als drets individuals i col•lectius: Els dilluns de 8 a 8,30 del vespre a la Capella del Sant Crist de la nostra església parroquial.
Enterrament: El dia 7 Ramon Estragués Crous de 79 anys.

Centre Parroquial: Cinema de Valors: Una bolsa de canicas, avui diumenge a les 6 tarda.