VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dissabte, 11 de maig de 2024

Bateig: Bruna Griera i Albert, filla de Miquel i Andrea. Van ser padrins Guillem Corominas i
Cristina Griera

55è Pelegrinatge a Lurdes: Del 15 al 19 de juny de 2024. És la darrera setmana `per fer la
inscripció. Dijous 16 de maig de 2/4 de 7 a les 8 del vespre al local de Mans Unides, carrer
Estrangers 4.