VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dilluns, 6 de maig de 2024

Missa Familiar: Avui diumenge a les 11 del matí.

Trobada arxiprestal de Catequesi: Amb els pares i mares, infants de catequesi i catequistes
de les parròquies veïnes i de la ciutat de Vic, avui diumenge a les 5 de la tarda a l’Ajuda. Hi
haurà benvinguda, pregària i berenar.

Mes de Maria: Cada dia del mes de maig a les 7 de la tarda a l’església.

Bateig i Primera Comunió: El dia 28 Marilyn Lozada Palacios, filla d’Hèctor i Amarilis. Van
ser padrins Miguel Àngel i Yarely. El dia 4 de maig ha participat per primer cop a l’Eucaristia.
Moltes felicitats.
Benvinguda a la comunitat parroquial!

Residència Sant Gabriel: Ahir dissabte hi va haver la celebració de la missa a les 5 de la
tarda.