VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dissabte, 14 d'octubre de 2023

Mn. Jaume Campalans i Serradell: Va morir a Vic el passat dia 5 d’octubre als 83 anys.
Residia a la Casa Sacerdotal de Vic des que es va jubilar canònicament l’any 2014. Abans
havia vingut a celebrar i ajudar pastoralment a Centelles els primers anys de ser-ne rector Mn.
Josep Alaró. Ens deixa tota una colla de llibres que havia escrit per ajudar-nos a viure
l’espiritualitat i el seguiment de Jesús en les petites coses de cada dia. Molt estimat pel seu
guiatge, coherència i bonhomia. Que reposi en la Pau del Senyor.