VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Dimarts, 8 d'agost de 2023

Agraïment: A tots els qui heu participat a la celebració i heu col·laborat en el regal del calze i la patena a Mn. Josep en motiu dels 75 anys, moltes, moltes gràcies!

Cantorals: Trobareu els cantorals als bancs. Feu-los servir per poder seguir els cants millor i
fer les celebracions més participatives i joioses amb el cant. Ens hi hem de fer tots una mica,
ja que el cant també és una forma de pregària.